Vyšetření zraku

Vyšetření zraku dle Vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků pouze u osob starších 15ti let....

 

Prodej roztoků a kapiček pro kontaktní čočky

Roztoky slouží k péči o kontaktní čočky. Jsou nezbytným doplňkem ke kontaktním čočkám, které se používají opakovaně, tzn. mají interval výměny delší než jeden den. Kontaktní čočky vyjmuté na konci dne z oka potřebují správným způsobem ošetřit, san aby je bylo možné na druhý den opět použít. Roztoky zbavují kontaktní čočky usazenin, dezinfikují je, zvlhčují a umožňují také jejich bezpečné uchování. 

Oční kapky

Oční kapky nabízené jako doplňkový produkt ke kontaktním čočkám mají především jeden hlavní úkol. Tím je usnadnit a zpříjemnit nošení kontaktních čoček těm uživatelům, kteří s ním mají větší či menší obtíže. Plní často funkci tzv. umělých slz, brání vzniku „syndromu suchého oka“, brání mechanickému podráždění oka materiálem kontaktní čočky, ale často také chrání lidské oko proti různým externím vlivům, jako je např. prach obsažený ve vzduchu. Prvouživatelům umožňují oční kapky lépe a rychleji si na kontaktní čočky zvyknout.

Pouzdra na kontaktní čočky

Pouzdra na kontaktní čočky slouží k uchování čoček po dobu, po kterou je nepoužíváte. Při zacházení s pouzdry na kontaktní čočky je potřeba dbát obdobných hygienických zásad jako při manipulaci se samotnými kontaktními čočkami. Je velmi důležité vizuálně, popř. i hmatově, odlišit pouzdra pro každé oko, aby nemohlo dojít k záměně kontaktních čoček. 

Příslušenství

Příslušenství kontaktních čoček usnadňuje manipulaci s čočkami s důrazem na co největší hygienu. Zahrnuje především aplikátory a pinzety.

 

podporujeme.gif